فرزندان اسلام راستین

در کجا، در لابلای تاریخ، چون‏‎ ‎‏مادران و پدران و همسران و خواهران و برادران و سایر بستگان اینان را سراغ دارید که‏‎ ‎‏پس از چند قربانی باز برای قربانی دیگر فرزندان خود پیشقدم می شوند

کد : 182507 | تاریخ : 01/07/1400

در کجا، در لابلای تاریخ، چون‏‎ ‎‏مادران و پدران و همسران و خواهران و برادران و سایر بستگان اینان را سراغ دارید که‏‎ ‎‏پس از چند قربانی باز برای قربانی دیگر فرزندان خود پیشقدم می شوند. این مکتب قرآن‏‎ ‎‏و اسلام راستین است؛ و اینان فرزندان این قرآن و این مکتب و آن صاحب مکتبمان .‏‎ ‎‏سلام و تحیات خدا و رسولانش بر این مادران و پدران و این فرزندان عالیمقام. و درود‏‎ ‎‏بر این جانبازان و از هر چیز در راه هدف گذشتگان باد.‏

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۳۳

انتهای پیام /*