برکات جنگ

براستی این حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه، و آمادگی و فداکاریهای‏‎ ‎‏خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر مسلمانی غرورانگیز و برای جهانیان اعجاب آمیز است

کد : 182568 | تاریخ : 06/07/1400

براستی این حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه، و آمادگی و فداکاریهای‏‎ ‎‏خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر مسلمانی غرورانگیز و برای جهانیان اعجاب آمیز است و‏‎ ‎‏می توان گفت این هم یکی از الطاف الهی و برکات جنگ است که اینچنین مردم را به هم‏‎ ‎‏نزدیک و مهربان نموده و در غم و شادی یکدیگر شریک ساخته است.‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۸۴

انتهای پیام /*