اسلام و فداییان بزرگ

گرچه فقدان شهیدان عظیم الشأن برای ملت خسارتی عظیم و برای بازماندگان‏‎ ‎‏محترمشان مصیبتی جانکاه و به دوش همۀ ما سنگینی می کند

کد : 182706 | تاریخ : 19/07/1400

گرچه فقدان شهیدان عظیم الشأن برای ملت خسارتی عظیم و برای بازماندگان‏‎ ‎‏محترمشان مصیبتی جانکاه و به دوش همۀ ما سنگینی می کند، اینان سرمایه های بزرگی‏‎ ‎‏بودند جبران ناپذیر، و برادران و فرزندانی بودند که همه را به سوگ نشاندند، لکن آنچه‏‎ ‎‏مایۀ تسلی است خدمت ارزندۀ بزرگی است که اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور‏‎ ‎‏کرده اند. اسلام از صدر اول تاکنون فداییان بزرگ داشته؛ و رسول معظم ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله ـ و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ چه رنجها که در راه این هدف مقدس کشیدند و‏‎ ‎‏چه فداکاریها و جانبازیها که کردند. عزیزان شهید ما نیز قدم به جای پای آنان گذاشتند و‏‎ ‎‏برای اسلام و وطن خود سرفرازی ایجاد نمودند.‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۴۷۷

انتهای پیام /*