سرباز گمنام

اگر فاتحان دنیا افتخار می کنند به سرباز گمنام، اسلام بزرگ و ملت شریف و فاتحان‏‎ ‎‏عزیز ما افتخار می کنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند

کد : 182975 | تاریخ : 11/08/1400

 اگر فاتحان دنیا افتخار می کنند به سرباز گمنام، اسلام بزرگ و ملت شریف و فاتحان‏‎ ‎‏عزیز ما افتخار می کنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند و‏‎ ‎‏برای کشور اسلامی خویش و اسلام عزیز و ملت انسانپرور افتخاراتی می آفرینند‏‎ ‎‏معجزه آسا و پیروزیهای ژرف. فرق است بین سرباز گمنامی که قدرتهای مادی دنیا به آن‏‎ ‎‏فخر می فروشند و بین سربازان گمنامی که پروردۀ اسلام و مکتب توحید است، که انگیزۀ‏‎ ‎‏آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکاری است و انگیزۀ اینان خدا و طلب حق است.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۲۱

انتهای پیام /*