زنی همطراز پیامبر (ص)

زنی که افتخار خاندان وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و چون‏‎ ‎‏خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد. زنی که فضایل او همطراز فضایل بی نهایت‏‎ ‎‏پیغمبراکرم و خاندان عصمت و طهارت بود.

کد : 183847 | تاریخ : 15/10/1400

زنی که افتخار خاندان وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و چون‏‎ ‎‏خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد. زنی که فضایل او همطراز فضایل بی نهایت‏‎ ‎‏پیغمبراکرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کسی با هر بینش دربارۀ او‏‎ ‎‏گفتاری دارد و از عهدۀ ستایش او بر نیامده ـ که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به‏‎ ‎‏اندازۀ فهم مستمعان بوده ـ و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته اند به‏‎ ‎‏مقدار فهم خود بوده، نه به اندازۀ مرتبت او. ‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۷۴

انتهای پیام /*