شوق دینی مادران شهدا

اسلام چیزی نیست که کسی بتواند از آن رویگردان‏‎ ‎‏باشد.

کد : 183964 | تاریخ : 26/10/1400

اسلام چیزی نیست که کسی بتواند از آن رویگردان‏‎ ‎‏باشد. ما هر روز شاهدیم که مادران شهدا، کسانی که حتی چند شهید داده اند، فریاد‏‎ ‎‏می زنند که اگر باز هم داشتیم در راه خدا می دادیم و تأسف می خورند که دیگر فرزندی‏‎ ‎‏ندارند که در راه خدا بدهند. اجانب تبلیغ می کنند که در ایران بچه های کوچک را با زور‏‎ ‎‏به جبهه می فرستند، در حالی که چنین نیست.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۱۰۶ 

انتهای پیام /*