تحول الهی در روحیه ملت

همین روح متحوّل انقلابی است که شما را با بودن همۀ وسایل پیاده راه می اندازد.‏

کد : 184080 | تاریخ : 06/11/1400

 همین روح متحوّل انقلابی است که شما را با بودن همۀ وسایل پیاده راه می اندازد.‏‎ ‎‏این خداست که شما را پیاده راه انداخته است. خودمان ملتفت نیستیم این چیزها را یک‏‎ ‎‏روحی خدایی به آدم می دهد که یک وقت یک همچو کارهایی انجام بدهد.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۱۵۲

انتهای پیام /*