عظمت مسلمین

من از خدای تبارک و تعالی در این سال نو عظمت اسلام، عظمت مسلمین، عظمت‏‎ ‎‏ملت شریف اسلام را خواهان هستم.

کد : 184669 | تاریخ : 01/01/1401

من از خدای تبارک و تعالی در این سال نو عظمت اسلام، عظمت مسلمین، عظمت‏‎ ‎‏ملت شریف اسلام را خواهان هستم. و امیدوارم که این سال نو یک سال فرح و انبساطی‏‎ ‎‏برای ملت ما باشد؛ همۀ چیزها نو بشود: اخلاق نو بشود، اعمال نو بشود، همه چیزشان نو‏‎ ‎‏بشود. و یک نوسازی از ایران بکنند و همه با هم دست به هم بدهند و این مملکت را‏‎ ‎‏بسازند. ‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۰۰

انتهای پیام /*