سقوط صلاحیت و مشروعیت برای رهبری

من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‏افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم.

کد : 184699 | تاریخ : 07/01/1401

از آنجا که روشن‏ شده‏ است‏ که‏ شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین می‏سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‏اید.من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‏افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۳۳۲

انتهای پیام /*