روایتی از تاکید امام بر دیدن هلال ماه در ابتدای هر ماه قمری

نه تنها امام بر دیدن هلال ماه مبارک رمضان تاکید داشتند که ایشان تقیدی نیز به دیدن هلال ماه در ابتدای هر ماه قمری داشتند.

کد : 184733 | تاریخ : 14/01/1401

پرتال امام خمینی: مرحوم سید رحیم میریان، از اعضای دفتر امام خمینی (س) در خاطرات خود به اهمیت دادن ایشان مبنی بر رؤیت هلال ماه مبارک رمضان اشاره و اینگونه نقل کرده است: 

حضرت امام قبل از ماه ‌‌مبارک رمضان یعنی در ماه شعبان دستور می‌ دادند ‌‎ ‎‌که بروید و ‌‌ماه را‌‎ ‎‌ببینید. بار‌ها‌‎ ‎‌به من می‌ فرمودند که برو و به آقای توسلی ‌‎ ‎‌بگو که عده‌ ای را‌‎ ‎‌به خارج از شهر بفرستند و آنها‌‎ ‎‌در تپه‌ ها‌‎ ‎‌و بیابان‌ ها‌‎ ‎‌و ‌‎ ‎‌بلندی‌ ها‌‎ ‎‌به ر‌‌و‌‌یت ماه بپردازند. چون در مکان‌‌ های بلند بهتر می‌ شود ماه‎ ‎‌را‌‎ ‎‌نظاره کرد. یک بار شب اول ماه شعبان بود که من روی پشت بام رفتم و‎ ‎‌ماه را‌‎ ‎‌دیدم. هوا‌‎ ‎‌خیلی صاف بود و ماه به راحتی قابل ر‌‌و‌‌یت بود. با‌‎ ‎‌دیدن‎ ‎‌ماه بلافاصله به سمت اتاق حضرت امام رفتم تا‌‎ ‎‌این خبر را‌‎ ‎‌به ایشان ‌برسانم. دیدم که آقا در ایوان ایستاده است و خودش به آسمان نگاه‎ ‎‌می‌ کند. تا‌‎ ‎‌آمدم بگویم که آقاجان من ماه را‌‎ ‎‌دیدم، ایشان فرمودند که ماه‎ ‎‌را‌‎ ‎‌دیدم. حضرت امام خودشان اول ماه رجب و ماه شعبان دنبال ماه‎ ‎‌می‌ گشتند تا‌‎ ‎‌یقین پیدا‌‎ ‎‌کنند، هم به خاطر روزه و هم به دلیل عظمت شب‎ ‎‌اولی که هر ماه دارد. امام خودشان به این موضوع مقید بودند و به‎ ‎‌دیگران هم سفارش می‌ کردند که روی پشت بام بروید و ماه را‌‎ ‎‌ببینید و ‌‎ ‎‌به من خبر بدهید. اول ماه رمضان که می‌ شد به طور کلی ملاقات‌هایشان ‎ ‎‌را‌‎ ‎‌تعطیل می‌ کردند.‌

 

برشی از کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)؛ ص ۴۵-۴۶

 

 

انتهای پیام /*