مرگ خونین مجاهدان راه حق عجیب نیست

شهادت این بزرگواران که عمری‏‎ ‎‏را به مجاهدت در راه اهداف اسلام گذرانده اند...

کد : 184774 | تاریخ : 19/01/1401

شهادت این بزرگواران که عمری‏‎ ‎‏را به مجاهدت در راه اهداف اسلام گذرانده اند به دست اشخاص جنایتکاری که عمری‏‎ ‎‏به خونخواری و ستم پیشگی گذرانده اند عجیب نیست؛ عجب آن است که مجاهدان راه‏‎ ‎‏حق در بستر بمیرند و ستمگران جنایت پیشه، دست خبیث خود را به خون آنان آغشته‏‎ ‎‏نکنند. عجب نیست که مرحوم صدر و همشیرۀ مظلومه اش به شهادت نایل شدند؛ عجب‏‎ ‎‏آن است که ملتهای اسلامی و خصوصاً ملت شریف عراق و عشایر دجله و فرات و‏‎ ‎‏جوانان غیور دانشگاهها و سایر جوانان عزیز عراق از کنار این مصایب بزرگ که به اسلام‏‎ ‎‏و اهل بیت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ وارد می شود بی تفاوت بگذرند و به حزب‏ ملعون بعث فرصت دهند که مفاخر آنان را یکی پس از دیگری مظلومانه شهید کنند. و‏‎ ‎‏عجبتر آنکه ارتش عراق و سایر قوای انتظامی آلت دست این جنایتکاران واقع شوند و‏‎ ‎‏در هَدم اسلام و قرآن کریم به آنان کمک کنند.‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۵۳ - ۲۵۴

انتهای پیام /*