فیلم مصاحبه رئیس موسسه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/ امام خمینی تربیت یافته در مکتب قرآن است

فیلم مصاحبه رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

کد : 184865 | تاریخ : 31/01/1401

امام خمینی تربیت یافته در مکتب قرآن است

انتهای پیام /*