روایت دباغ از نسخه ای که امام برای آدم شدن پیچیدند

مرحوم مرضیه دباغ در خاطرات خود از همراهی امام به نکته مهمی اشاره کرده است. وقتی غذای امام را داخل اتاق می بردم وارد اتاق که می شدم می دیدم قرآن را باز ‎ ‎ کرده اند و مشغول قرائت قرآن هستند مدتی این مسئله (کثرت قرائت قرآن) ذهنم را ‎ ‎ مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امام عرض کردم: حاج آقا شما سراپای وجودتان قرآن ‎ ‎ عملی است دیگر چرا این قدر قرآن می خوانید؟ امام مکثی کردند و فرمودند: هر کس ‎ ‎ بخواهد از آدمیت سر در بیاورد و آدم بشود باید دائم قرآن بخواند.

کد : 184866 | تاریخ : 31/01/1401

مرحوم خانم مرضیه دباغ، از همراهان امام خمینی (س) و از سابقون نهضت ایشان به خاطراتی که در ایام حضور در نوفل لوشاتو در خدمت امام بودند پرداخته و این گونه از نسخه ای که ایشان برای آدم شدن پیچیده است، پرده برداشته است. وی نقل کرده:

وقتی غذای امام را داخل اتاق می بردم وارد اتاق که می شدم می دیدم قرآن را باز‌‎ ‎‌کرده اند و مشغول قرائت قرآن هستند مدتی این مسئله (کثرت قرائت قرآن) ذهنم را‌‎ ‎‌مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امام عرض کردم: حاج آقا شما سراپای وجودتان قرآن‌‎ ‎‌عملی است دیگر چرا این قدر قرآن می خوانید؟ امام مکثی کردند و فرمودند: هر کس‌‎ ‎‌بخواهد از آدمیت سر در بیاورد و آدم بشود باید دائم قرآن بخواند.‌‌ ‌

برشی از کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی (س)؛ ج ۳، ص ۱۲

 

انتهای پیام /*