نامه به آقای سید مرتضی پسندیده، تذکراتی درباره وجوه شرعیه

امام خمینی (س) در سی و یکم فروردین ماه سال ۵۴ مطابق با هشتم ربیع الثانی ۹۵ در نامه ای خطاب به مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده، برادر بزرگترشان چند نکته را درباره وجوهات شرعی متذکر شدند.

کد : 184867 | تاریخ : 31/01/1401

‏ بسمه تعالی‏

‏‏۸ ع۲ ۹۵ ـ به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم مبارک زیارت؛ سلامت و سعادت‏‎ ‎‏حضرتعالی را خواهانم.‏

‏‏ ۱ـ مبلغ سه هزار آقای خاتمی‏‎[۱]‎‏ و مبلغ دو هزار آقای حاج میرزا فرج الله که از یزد‏‎ ‎‏آمده بود پرداختم. و نیز مبلغ پنج هزار را سابقاً به آقای خاتمی و سیصد و شصت به آقای‏‎ ‎‏سیبویه که از یزد بود پرداخته ام و اطلاع داده ام.‏

‏‏ ۲ـ سابقاً حواله ای کرده بودید که به آقای آقا شیخ حسن کروبی بدهم و دادم. ثانیاً‏‎ ‎‏نوشته اید، و من نمی دانم غیر از آن است یا همان؟ مرقوم دارید. و این تکرارها موجب‏‎ ‎‏زحمت حضرتعالی و من است. بهتر آن است به آنها بگویید به وسیلۀ دیگری بفرستند؛‏‎ ‎‏مثل مثلاً آقای مدنی طرف آقای خلخالی‏‎[۲]‎‏. راجع به آقای کروبی زودتر جواب بدهید،‏‎ ‎‏تکلیف معلوم شود.‏

‏‏ ۳ـ اقلامی که به خط آقای قرهی‏‎[۳]‎‏ بود همه واصل شده است ـ هم اول ذی القعده و‏‎ ‎‏هم ۲۵ ذی الحجه و هم ۱۲ صفر ـ چه وسیلۀ فاخری و چه وسیلۀ دیگر.‏

‏‏ ۴ـ صاحب اجازۀ جوف‏‎[۴]‎‏ در «داراب» است؛ اگر صلاح دیدید بفرستید، گفته شد که‏‎ ‎‏شخص صحیحی است.‏

‏‏ ‏‏۵ـ اگر یک مرکزی که بتوانم نامه ها را بفرستم معلوم کنید بهتر است. در تهران باشد اصلح است.‏

صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۸۲

‏‎ ‎

انتهای پیام /*