معلمی شغل آدم سازی

شغل معلمی یک شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا‏‎ ‎‏علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاءالله باشیم از آنها.

کد : 185030 | تاریخ : 12/02/1401

شغل معلمی یک شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا‏‎ ‎‏علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاءالله باشیم از آنها. پس شغل، شغل بسیار بزرگی است‏‎ ‎‏شغل آدم سازی. دیگر شغلها به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات‏‎ ‎‏دیگر است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ شغلی به پایۀ‏‎ ‎‏انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ است، بسیار شریف است.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۴۲۸

انتهای پیام /*