شکست انقلاب

برای شکست انقلاب اسلامی ایران، از راه مقدس نماهای حوزه و دانشگاه وارد شدند

کد : 185830 | تاریخ : 04/05/1401

برای شکست انقلاب اسلامی ایران، از راه مقدس نماهای حوزه و دانشگاه وارد شدند تا با تزویر آنها ، محتوای اسلام را از درون نابود کنند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۸۷

انتهای پیام /*