صرفه جویی در برگزاری مجلس خبرگان

امام خمینی در دوم شهریور ماه سال ۵۸ در نامه ای به هاشم صباغیان خواستار صرفه جویی در برگزاری مجلس خبرگان شد

کد : 186064 | تاریخ : 02/06/1401

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏جناب آقای وزیر کشور‏

‏‏ مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجۀ ده میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی‏‎ ‎‏لازم ندارد. آقایان وکلای محترم، که عمدۀ آنان از علمای اعلام هستند، از این نحو‏‎ ‎‏تشریفات نگران هستند. آنان بحمدالله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت‏‎ ‎‏نموده اند. بودجۀ مذکور را تعدیل نمایید. و عذر برگشت مازاد صحیح نیست؛ زیرا اعتبار‏‎ ‎‏مذکور ممکن است سنتی بشود در آتیه.‏

‏‏۲ شهریور ۵۸‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۲۷

انتهای پیام /*