وحشت رژیم شاهنشاهی از عکس امام خمینی(س)

بر اساس اسناد موجود در گزارش های ساواک می توان به میزان وحشت رژیم ستمشاهی از تصاویر حضرت امام خمینی(س) پی برد.

کد : 48255 | تاریخ : 19/04/1392

شایع است طلاب مدارس علوم دینی که در ماه مبارک رمضان جهت تبلیغات خارج می گردند قصد دارند روز قبل از عزیمت، عکس های خمینی را به داخل حجرات خود نصب و درب حجره را قفل و از آن خارج گردند. در نظر است در صورت اقدام حجرات این قبیل طلاب با حضور نماینده دادستان باز و پس از برداشتن عکس خمینی و بازرسی حجره مربوطه مقفل و بعد از مراجعت از اقامت صاحب حجره جلوگیری و در صورت مشمول بودن به اداره نظام وظیفه معرفی گردند. مقرر فرمایند نظریه عالی را ابلاغ فرمایند.

 منبع: خبرگزاری رسا

انتهای پیام /*