کتاب «دهه پنجاه» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

کد : 48314 | تاریخ : 29/04/1392

کتاب «دهه پنجاه: خاطرات حسن حسن زاده کاشمری،علی خاتمی،محمدکاظم شکری» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

انتهای پیام /*