این روحانیون کیستند؟

امام مدیر روزنامه را ملزم ساختند که آن خبر را در روزنامۀ خود تکذیب کند و خواستۀ خود را با قدرت و با شدت تمام پیگیرى کردند.

کد : 48562 | تاریخ : 17/06/1392

پس از انتشار مقالۀ «اتحاد مقدس بخاطر هدف مقدس»! در روزنامۀ اطلاعات، مورخۀ 18 / 1 / 41، مبنى بر اتحاد شاه و روحانیون در «انقلاب سفید»، امام حجت‏ الاسلام والمسلمین فضل الله محلاتى را به ادارۀ روزنامه می ‏‏فرستند تا سؤال کند این «روحانیون» کیستند؟ مدیر اطلاعات اظهار می‏‏دارد که سرمقاله از طرف مقامات دولتى به روزنامه فرستاده شد و آنان بناچار آن را منتشر ساختند. امام مدیر روزنامه را ملزم ساختند که آن خبر را در روزنامۀ خود تکذیب کند و خواستۀ خود را با قدرت و با شدت تمام پیگیرى کردند. سرانجام دولت مجبور می ‏‏شود نمایندۀ خود را به قم به حضور امام بفرستد و از ایشان معذرت‏خواهى کند و ضمن طلب عفو، متعهد گردد که از آن پس از اشاعۀ اکاذیب و افتراء به روحانیت جلوگیرى کند.

منبع: کوثر - جلد اول - ص 17.

انتهای پیام /*