امام خمینی(س) و دانشگاه مستقل

اصلی ترین دغدغه های امام خمینی که تا آخر عمر مبارکشان همواره پا برجا بوده و در وصیت نامه مبارکشان (در بند "و") در باره چگونگی فعالیت و نگاه به آن تذکر دادند، موضوع دانشگاه است. باور به اهمیت دانشگاه و ضرورت نقش آفرینی و حضور تاثیر گذار در کشور یکی از مهمترین بخش از نگاه امام به موضوع دانشگاه و دانشگاهیان است. امام راحل در این باره می فرماید: مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست

کد : 48807 | تاریخ : 27/06/1392

داود رضایی چراتی- یکی از اساسی ترین دغدغه های امام خمینی  که تا آخر عمر مبارکشان  همواره پا برجا بوده و در وصیت نامه مبارکشان (در بند "و") در باره چگونگی فعالیت و نگاه به آن تذکر دادند، موضوع دانشگاه است. باور به اهمیت دانشگاه و ضرورت نقش آفرینی و حضور تاثیر گذار در کشور یکی از مهمترین  بخش از نگاه امام به موضوع دانشگاه و دانشگاهیان است. امام راحل در این باره  می فرماید: مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست ؛ و از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. با عنایت به اینکه جامع ترین نگاه در باره دانشگاه از سوی امام مطرح شده و باز خوانی این اندیشه  می تواند بهترین راهکار برای ادامه فعالیتهای این نهاد فرهنگی باشد. در این راستا خرداد ماه سال 92 و به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی ویژه نامه ای با عنوان دانشگاه مستقل ازدیدگاه امام خمینی منتشر شد که از مطالب ارزنده اساتید دانشگاهی بهره می برد. در این ویژه نامه موضوعاتی مانند بازخوانی دغدغه امام در موضوع دانشگاه ، اهمیت دانشگاه، جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان، دانشگاه مستقل ، استقلال دانشگاه از موضوعاتی است که به آنها پرداخته شده است. ضمن تشکر از برادر ارجمند جناب آقای جهانگیر قاسمی که سردبیری این مجموعه را برعهده داشته و زمینه استفاده  از مطالب آن را در پرتال امام خمینی  مهیا نموده اند، مخاطبان محترم پرتال امام خمینی را به مطالعه این مجموعه دعوت می کنیم:  

انتهای پیام /*