بررسی مقایسه ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز

پایان نامه «بررسی مقایسه ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

کد : 48993 | تاریخ : 14/07/1392

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی مقایسه‌ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز» به قلم "علی کهن فروتقه" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، این اثر مشتمل بر چهار بخش است که فصل اول به کلیات و درک مفاهیم و اصطلاحات مطروحه اختصاص یافته است، محقق در فصل دوم  و سوم به بررسی آرای متفکران غربی و مسلمان با تمرکز بر تفکرات "هابز" و "امام خمینی(ره)" پرداخته است تا  در نهایت از این روزن در فصل چهارم تفاوت ها و تقارن های موجود در دو اندیشه در مورد "مصلحت دولت" آشکار گردد.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- اندیشه سیاسی امام خمینی(س) - کتاب

2- مبانی مصلحت عمومی در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(س) - کتاب

3- قدرت و مصلحت درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) - مقاله

4- مشروعیت قدرت در اندیشه سیاسی اسلام(شیعی) از منظر امام خمینی(س) و از دیدگاه لیبرال دمکراسی(توماس هابز) - پایان نامه

5- بررسی مقایسه‌ای مفهوم مصلحت دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و هابز - پایان نامه

انتهای پیام /*