حاصل عمرم سه سخن بیش نیست +صوت

حضرت امام فرمودند: در تمام این زمینه ها مطالب را به مردم بگویید. درباره معلمان فرمودند: از معلمان بخواهید بر فعالیتشان در امر تعلیم و تربیت بیفزایند

کد : 49479 | تاریخ : 08/10/1392

سید علی اکبر پرورش بعنوان وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 1362/2/15 ش در جماران، در دیداری خصوصی با امام خمینی شرکت کرد؛  وی در باره این دیدار خصوصی می گوید: موضوعات مطرح شده در این گفتگو مربوط بود به پرسنل وزارت آموزش و پرورش که تقریباً نیمی از کادر دولت را تشکیل می دهند، استقبال مردم از آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب، مسئله کمبود فضای آموزشی و ورزشی، فعالیت و نشاط معلمان و برادران و خواهران امور تربیتی، طرح های مختلفی که در آموزش و پرورش تهیه و اجرا می گردد و کتاب های درسی، مخصوصاً در قسمت علوم انسانی که زیر نظر بعضی از فضلای حوزه تدوین می شود، فعالیت های دانش آموزان در جبهه های جنگ و در سنگر مدارس، فعالیت های انجام شده از جمله ایجاد 24 هزار مدرسه بعد از پیروزی انقلاب و استخدام حدود 100 هزار معلم جدید و فعالیت های آموزشی فنی و حرفه ای.

سپس حضرت امام فرمودند: در تمام این زمینه ها مطالب را به مردم بگویید. درباره معلمان فرمودند: از معلمان بخواهید بر فعالیتشان در امر تعلیم و تربیت بیفزایند.

انتهای پیام /*