انتظار در بهشت/ مستند انتظار عمومی مردم در روز 12 بهمن در بهشت زهرا

اینجا بهشت زهرا است. اینجا مردان و زنانی در خاک خفته اند که خونشان آزادی ایران را رویاند... اینجا قطعه شهدا است. آرامگاه آنان که در مقابل زور و جبر و اختناق آرام نگرفتند... جایگاه آنان که به آزادی اندیشده اند؛ به وطن مستقل و آزاد اندیشده و بدان عشق ورزیدند...

کد : 49656 | تاریخ : 09/11/1392

اینجا بهشت زهرا است. اینجا مردان و زنانی در خاک خفته اند که خونشان آزادی ایران را رویاند. اینجا قطعه شهدا است. آرامگاه آنان که در مقابل زور و جبر و اختناق آرام نگرفتند. جایگاه آنان که به آزادی اندیشده اند؛ به وطن مستقل و آزاد اندیشده اند و بدان عشق ورزیدند...

... وقتی که هواپیمای حامل امام در آسمان پدیدار شد جمعیت ندای الله اکبر سر دادند. این (فیلم)مستند به ساعت های قبل از ورود امام به بهشت زهرا و تصاویر منتظران امام  در آن مکان می پردازد؛ این فیلم مربوط به انتظار عمومی مردم در روز 12 بهمن در بهشت زهرا است... 

انتهای پیام /*