بارزترین ویژگی های اندیشه امام خمینی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س) گفت: امام پیرو این سخن پیامبر گرامی اسلام بودند که علم را بگیرید حتی اگر از اهل نفاق باشد. امام غرب و تمدن غرب را به طور کلی رد نمی کردند و از چهره های مذهبی نبودند که کل تمدن غرب را رد کنند، بلکه دستاورد های علمی فناوری و فکری در دنیای غرب را می پذیرفتند.

کد : 50540 | تاریخ : 19/03/1393

به گزارش پرتال امام خمینی(س) محسن بهشتی سرشت مدیر گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(س) قزوین در گفت و گو با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران دیدگاه های خود را در باره بارزترین ویژگی های اندیشه امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی مطرح کرده است.

در ادامه متن گفت و گوی با این پژوهشگر تاریخ معاصر را می خوانید:

 مهمترین ویژگی امام خمینی را چه می دانید؟
در درجه اول امام  یک رهبر الهی و دینی بودند، جهان بینی ایشان یک جهان بینی الهی بود که دراین نوع جهان بینی همه چیز خداست. امام بارها یادآوری  کردند که کارها باید برای خدا انجام شود و این وجهی بارز از معنای واقعی توحید است. این نکته به وضوح در تمام حرکت های امام دبده می شود و همه جا محوریت با توحید است. ایشان همیشه معتقد بودند، مرگ در راه خدا و  تحمل دشواری ها افتخار است و همه اش زیبا است. ما این رفتارها را به وفور در زندگی امام شاهدیم. 

این ویژگی های امام را به چه شکل می توان در اندیشه امام جست و جو کرد؟

اندیشه امام را می توان در دو حوزه جای داد. دسته اول، اندیشه های داخلی امام و دسته دوم اندیشه های خارجی ایشان. اندیشه های داخلی امام راجع به این موضوع است که، محرومین و مردم ستم دیده را ولی نعمت اصلی می دانستند، لذا معتقد بودند که مردم فقیر و یا با اصطلاح خودشان کوخ نشینان باید منزلت پیدا کنند. ایشان به فقرا خیلی علاقه مند بودند ولی فقر جامعه امام را آزار می داد.

 اندیشه امام در برخورد با مسائل علمی به ویژه حوزه های علمی که در غرب وجود داشت به چه شکل بود؟

در واقع ایشان پیرو این سخن پیامبر گرامی اسلام بودند که علم را بگیرید حتی اگر از اهل نفاق باشد. امام غرب و تمدن غرب را به طور کلی رد نمی کردند و از چهره های مذهبی نبودند که کل تمدن غرب را رد کنند، بلکه دستاورد های علمی فناوری و فکری در دنیای غرب را می پذیرفتند. ایشان مرزهای دانشی ایجاد شده در غرب را می دیدند و معتقد بودند که نمی توان آنها را انکار کرد.

 از اندیشه های ناب و منحصر به فرد امام را که باعث سرآمد شدن ایشان در بین دیگران می شد به جز مواردی که ذکر کردید چه ویژگی از ایشان را مد نظر دارید؟

یکی دیگر از ویزگی های خاص امام خمینی که در اندیشه های ایشان متبلور بود روحیه ضد استکباری و ضد استعماری ایشان بود. در زمان امام خمینی بسیاری از چهره های یه نام آن زمان یا ضد استکبار بودند و یا ضد استعمار؛ به عنوان افرادی مثل دکتر مصدق که در نهضت نفت حضور داشت و بیشتر فردی ضد استعمار بود تا ضد استکبار. در حالی که امام به دلیل داشتن تجربه تاریخی از زمان مشروطه به بعد و دیدن حوادث به وقوع پیوسته در ایران آن زمان هم ضد استکبار بودند و هم ضد استعمار. هرچند نمی توان این را تنها حوزه اندیشه و فکر امام دانست. امام خمینی در بین اقشار جامعه به کارگران و کشاورزان توجه ویژه ای داشتند و تاکیدشان بر این بود که مسئولین نیز این افراد را بیشتر مد نظر قرار دهند. از دیگر اندیشه های امام که در خواسته هایشان متبلور بود می توان به امت واحده اسلامی اشاره کرد. ایشان خواستار این بودند که مسلمین در همه جا نه فقط در ایران در یک صف واحد، یک امت واحده قدرتمند باشند.

 امام از چه  طریقی افکار و اندیشه هایشان را به افراد انتقال می دادند؟

از روش هایی که امام از طریق آنها افکار و اندیشه هایشان را به افراد انتقال می دادند می توان به این روش ها اشاره کرد: 1- سخنرانی های امام، 2- فرمان ها و توصیه ها و مکتوبات خطاب به مسئولین، 3- ایشان نگاهی معطوف به توحید و همچنین معطوف به مردم، داشتند. 4- نامه های محرمانه امام، 5- نشست های خاص و ویژه ای که امام داشتند و همچنین راهگشایی های ایشان زمان وجود اختلاف میان گروه های مختلف.

در میان آثار امام نامه های متعددی در حوزه های مختلف به چشم می خورد. درخصوص نامه های امام بفرمائید که ناظر بر کدام وجه است؟

نامه های حضرت امام را می توان به حوزه های مختلف تقسیم بندی کرد.نامه هایی که به سران قوا و مسوولین نوشته اند،نامه هایی که به مردم و در تشکر از مردم صادر کرده اند و نامه های سیاسی و... اما عموما نامه های امام ناظر بر وجه توجه به مردم و تشکر از زحمات رزمندگان و مردم مستضعف است.

انتهای پیام /*