تأکید امام بر ارتباط با ملت ها در کنار دولت ها

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اشاره به رویکرد جامع امام در مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ها در کنار دولت ها گفت: مجموعه کارگزاران سیاست خارجی کشور به مناسبات رسمی در سطح بین المللی و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و پایه این روابط را مناسبات میان ملت ها می دانند.

کد : 50847 | تاریخ : 26/05/1393

به گزارش پرتال امام خمینی(س) مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران اظهار کرد: رویکرد امام نسبت به روابط جمهوری اسلامی ایران با تمامی ملت ها و کشورها رویکردی جامع بود. ایشان معتقد بودند ما هم باید روابطی در سطح رسمی با کشورها داشته باشیم و هم با مردم کشورها ارتباط برقرار کنیم. امام به برقراری ارتباط در سطح دیپلماتیک و رسمی اکتفا نمی کردند و ارتباط با ملت ها به عنوان پشتوانه مردمی کشورها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی ملت ها را نیز مهم می دانستند.
وی ادامه داد: رویکرد جامع امام خمینی و جهان بینی ای که درباره روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها داشتند، یادگار ارزشمند ایشان برای مجموعه دیپلمات های کشور شده است. مجموعه کارگزاران سیاست خارجی کشور به مناسبات رسمی در سطح بین المللی و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و پایه این روابط را مناسبات میان ملت ها می دانند.
افخم یادآور شد: در اندیشه امام خمینی ارتباط خوب با دولت ها به معنی نادیده گرفتن ملت ها نیست و ارتباط با ملت ها به مفهوم بی احترامی و نادیده گرفتن نقش دولت ها نیست. درک این مسئله نیازمند ارتقای آگاهی عمومی و همچنین شفاف سازی و اطلاع رسانی درست در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام /*