امام خمینی (س): ما همه سرباز خدا هستیم

از جمله اقدامات راهبردی و ارزشمند حضرت امام نهادسازی بنا به ضرورت نظام نوپای اسلامی بود که در وجهی هم مقاصد نظامی و دفاعی را تأمین کند و از طرفی از هویتی اسلامی و ارزشی در همه ابعاد آن برخوردار باشد.

کد : 52988 | تاریخ : 02/09/1399

«حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود.» (صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۹۴)
این جمله که فرازی از پیام ۲ آذر ۱۳۶۷ حضرت امام خمینی (س) در باره نقش و منزلت بسیج است، بهترین مبانی تفکر بسیجی را _ که برای اولین بار و در همین پیام حضرت امام بدان اشاره کردند_ بیان می دارد. اصطلاحات و واژگانی نظیر: ایثار، خلوص، فداکاری، عشق به ذات مقدس حق و اسلام، دارای چنان بار معنی و مفهوم گسترده ای است که اغلب معیارهای عقیدتی، اخلاقی و عملی را برای یک مؤمن و مسلمان پوشش می دهد. از طرفی می دانیم که از جمله اقدامات راهبردی و ارزشمند حضرت امام نهادسازی بنا به ضرورت نظام نوپای اسلامی بود که در وجهی هم مقاصد نظامی و دفاعی را تأمین کند و از طرفی از هویتی اسلامی و ارزشی در همه ابعاد آن برخودار باشد. سوابق امر نشان می دهد که حضرت امام در کنار این نهاد سازی، برای زدودن فرهنگ شاهنشاهی از اذهان که ویژگی بارز آن، شخصیت پرستی در قالب شخصی به عنوان "شاه" که به ویژه به نیروهای نظامی و دفاعی کشور القاء شده بود و تا میزان زیادی_هرچند نه به طور کامل_ هم مورد پذیرش قرار گرفته بود، تلاشی بلیغ و سعی مداوم و همیشگی را با جدیت تمام اعمال می کردند و در بزنگاه هائی که غرور و خود خواهی رخ می نماید، مدام تذکر به اخلاص و خود فراموشی در موفقیت ها و همه را از خدا دیدن می دادند و از طرف دیگر بارها خویشتن را در مقابل ارزش کارهای جوانان رزمنده و حالات معنوی حاصل از اخلاص در عمل آنان منفعل و شرمسار قلمداد می کردند و واقعا بر آن حسرت می خوردند.
«من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‏ خورم و از خدا می‏ خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی‏ ام.» (همان)
«من به این چهره ‏های نورانی و بشّاش شما، و به این گریه ‏های شوق شما حسرت می ‏برم. من احساس حقارت می‏ کنم. من وقتی با این چهره ‏ها مواجه می ‏شوم. و این قلب هائی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی این طور در چهره ‏ها اثر گذاشته است، احساس حقارت می ‏کنم‏»(همان،ج ۱۳،ص ۳۹۱)
نمونه هائی از تعداد پرشمار اظهارات صادقانه و درس آموز حضرت امام در این باب است که همواره خداخواهی و اخلاص در عمل را آموزش می دهد و در وجهی از افتادن در دام شخصیت پرستی و فراموش کردن راه درست بر حذر می دارد. نمونه آموزنده دیگر عکس العمل حضرت امام خمینی(س) در برابر ابراز احساسات فردی است که متأثر از صحبت حضرت امام در باره جوانهای رزمنده شعار «ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی» سرمی دهد که چنین می فرمایند:
«ما همه سرباز خدا هستیم ان شاء الله. نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو. همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و ان شاء الله، به سایر جاها هم صادر کنیم. ما همه برادر با هم هستیم، دوست با هم هستیم.» (صحیفه امام، ج ‏۱۳، ص ۳۳۵)
البته لازم به ذکر است که این موضوع مهم با رعایت مقررات و حفظ سلسله مراتب بر اساس معیارهای قانونی تعریف شده که آن هم از سفارشات همیشگی حضرت امام در این خصوص بوده است، منافات و مغایرتی ندارد.
منبع: جماران

انتهای پیام /*