برگزاری نشست بررسی ابعاد حقوقی استقلال قضایی با نگاهی به اندیشه های امام خمینی(س)

شست ابعاد حقوقی استقلال قضایی با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س) در چارچوب نشست های اندیشه ورزی ماقبل همایش بین المللی حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) روز گذشته برگزار شد.

کد : 53168 | تاریخ : 17/10/1393

این نشست، چهارمین نشست تخصصی گروه حقوق همایش بین المللی حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) است که  در محل دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست که به موضوع استقلال قضایی اختصاص داشت، دکتر محمد جعفر حبیب زاده استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سخنران اصلی  سخنانی را حول محور ابعاد حقوقی استقلال قضایی با نگاهی به اندیشه های امام خمینی (س)  ضمن ارائه تعریفی از استقلال قضایی در اسناد بین المللی  به  تبیین اندیشه امام خمینی (س) در زمینه حقوق قضایی پرداخت.

حبیب زاده به صورت فشرده مبانی استقلال قضایی از دیدگاه موازین حقوقی، اهداف استقلال قضایی، شرایط استقلال قضایی از جنبه های ایجابی و سلبی را جداگانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و در هر مورد دیدگاههای امام خمینی را نیز مطرح کرد.

وی تاکید کرد که استقلال قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است و پرسش های متعددی نیز در این خصوص در محافل حقوقی ارائه شده که لازم است در همایش بدان ها پاسخ داده شود.

در ادامه این نشست، دیگر اساتید حاضر در جلسه از جمله دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر بیگی استاد دانشگاه و قاضی دادگستری، محمد بارانی قاضی دیوان عالی کشور، دکتر میر احمدی استاد حقوق عمومی دانشگاه هر یک به نقد و بررسی دیدگاه مطرح شده پرداختند.

پس از ارائه بحث سخنران اصلی، ناقدان جلسه هر یک پیشنهاداتی را  ارائه کردند تا در تحقیقات مربوط به همایش مورد توجه قرار گیرد. نسبت استقلال قضایی با مصالح کشور در عرصه بین المللی، رابطه استقلال قضایی با مقوله جلوگیری از وهن  مقدسات اسلامی یا خدشه به شئونات نظام، ارائه تفسیر درست در مورد ابلاغ های اختصاصی به برخی قضات در کنار سیستم قضایی که در تاریخ انقلاب تجربه شده است، رابطه استقلال قضایی با مقوله رضایتمندی مردمی، تحلیل فقهی درست از استقلال قضایی به گونه که بتوان با مفهوم استقلال قضایی در ادبیات تخصصی حقوقی آنرا منطبق کرد و برخی مصادیق مشخص تاریخ انقلاب در موضوع استقلال قضایی از جمله محورهای پیشنهادی برای ارائه در همایش بود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پایان جلسه  ضمن تشکر از مشارکت همه اساتید حاضر ابراز امیدواری کرد؛ جامعه حقوقی در سراسر کشور مشارکت گسترده ای در ارائه مقالات علمی برای همایش بین المللی حقوق مردم در اندیشه امام خمینی(س) از خود نشان دهد و بدین طریق دستاوردهای علمی وکاربردی مفیدی برای کشور فراهم شود.

به گزارش دبیرخانه گروه حقوق همایش بین المللی حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)  گزارش تفصیلی مباحث مطرح شده در این نشست و نشست های تخصصی ماقبل آن از سوی دبیرخانه گروه حقوق همایش منتشر خواهد شد و در سایت اختصاصی همایش در معرض استفاده عموم علاقمندان قرار می گیرد.

گفتنی است: در سه نشست قبلی اندیشه ورزی گروه حقوق همایش یاد شده،  موضوعات «نسبت حق حاکمیت الهی با حاکمیت ملت در پرتو اندیشه امام خمینی» ، «بررسی ابعاد حق آبرو وحیثیت افراد در نظام های حقوقی مختلف با نگاهی به اندیشه امام خمینی» و «حق مردم بر محیط زیست سالم در حکومت دینی با نگاهی به اندیشه امام خمینی» مورد بحث و ارزیابی اساتید و حقوقدانان قرار گرفته است ودر هفته های آتی نیز موضوعات دیگری از قبیل حریم خصوصی در اندیشه امام خمینی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در اندیشه امام خمینی ارائه و مورد بحث و گفتگوی کارشناسان  و اساتید ذیربط قرار خواهد گرفت.

منبع: جماران

انتهای پیام /*