خطاب امام به مسئولین صدا و سیما و قوه قضائیه:

چند جمله چندین پیام

به دلیل اهمیت این رسانه گروهی که باید هماهنگ با مسئولین جمهوری اسلامی باشد، رؤسای سه قوه نباید این قضیه را سرسری بگیرند. / قضات محترم دادگاه های کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد.

کد : 53170 | تاریخ : 20/10/1399

آنچه در ادامه می خوانید بازنشر بیانات حضرت امام در روز ۲۰ دی ۱۳۶۱ خطاب به مدیر عامل صدا و سیما و رئیس دادگاه عالی قضات شرع است. بیاناتی کوتاه، اما پر معنا که سنگینی این مسئولیت ها و کار این مسئولین را گوشزد می کند.

بیانات [خطاب به مدیر عامل صدا و سیما (اداره شدن سازمان زیر نظر سه قوه)]

زمان: صبح ۲۰ دی ۱۳۶۱/ ۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۳

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: اداره شدن صدا و سیما زیر نظر سه قوه‏

حضار: هاشمی، محمد (مدیر عامل صدا و سیما)

نظارت قوای سه ‏گانه بر صدا و سیما

در قانون اساسی پیش ‏بینی شده که صدا و سیما زیر نظر سه قوه اداره شود و یا این سه قوه بر حسن جریان امور در صدا و سیما نظارت داشته باشند.

به دلیل اهمیت این رسانه گروهی که باید هماهنگ با مسئولین جمهوری اسلامی باشد، رؤسای سه قوه نباید این قضیه را سرسری بگیرند و باید آنان در زمینه برنامه ‏ها نظارت و دخالت داشته باشند و برای آن وقت بگذارند. زیرا اگر مسائل به طور منحرف در صدا و سیما مطرح شود، می ‏تواند مشکلاتی به بار آورد. و اگر مسائل به صورت صحیح انجام گیرد، حلال مشکلات است.

(صحیفه امام؛ ج ‏۱۷، ص ۲۳۴)

بیانات [خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)]

زمان: صبح ۲۰ دی ۱۳۶۲/ ۶ ربیع الثانی ۱۴۰۴

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی‏

حضار: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

... قضات محترم دادگاه های کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.

(صحیفه امام؛ ج ‏۱۸، ص ۲۹۴)

انتهای پیام /*