نظر امام خمینی در مورد تفاوت دیه زن و مرد چیست؟ا

با سلام و تحیت

امام خمینی در «تحریر الوسیله» می فرماید: «دیه ی زن و مرد در اعضا مادامی که به ثلث نرسیده باشدمساوی است»
اما زمانی که دیه ی جراحت زن به یک سوم دیه ی مرد برسد ، دیه ی زن نصف دیه ی مرد می شود که با ردّ تفاوت آن به مرد جانی، می توانند او را قصاص نمایند». (رک: ترجمه تحریر الوسیله، ج2، ص 595)
موفق و موید باشید

کد : 53191 | تاریخ : 24/10/1393

نظر امام خمینی در مورد تفاوت دیه زن و مرد چیست؟

با سلام و تحیت

امام خمینی در «تحریر الوسیله» می فرماید: «دیه ی زن و مرد در اعضا مادامی که به ثلث نرسیده باشد مساوی است».

اما زمانی که دیه ی جراحت زن به یک سوم دیه ی مرد برسد ، دیه ی زن نصف دیه ی مرد می شود که با ردّ تفاوت آن به مرد جانی، می توانند او را قصاص نمایند». (رک: ترجمه تحریر الوسیله، ج2، ص 595)

موفق و موید باشید

انتهای پیام /*