انقلابِ نامه های امام خمینی(س)

اینک دستگاه فاسد جبار با هر وسیله به هتک و تهدید و ارعاب ما دست زده است و از هیچ جنایتی خودداری نمی کند. برای به هم زدن حوزه علمیه به نفع اسرائیل فعالیت می کند. با اسرائیل در مقابل دول اسلامی پیمان بسته یا می خواهد ببندد. امروز روزی نیست که مسلمین در مصالح اسلام و خودشان نظر نداشته باشند، و نسبت به خطرهای محتمله بی تفاوت باشند.

کد : 53524 | تاریخ : 17/02/1398

 امام علاوه بر اینکه با بسیج عمومی برای برپایی مراسم بزرگداشت شهدای فیضیه، نهضت را استواری می ‏بخشیدند، نامه ‏های سرگشاده و پرمحتوایی نیز در پاسخ تلگرام ‏ها، طومارها و نامه‏ های پشتیبانی علما و مردم انتشار می‏ دادند. این نامه‏ های سرگشاده هر یک انقلاب‏ نامه ‏ای بود که می ‏توانست دگرگونی فکری و فرهنگی شگرفی پدید آورد و مردم ایران را بر ضد رژیم شاه به خیزش و خروش وادارد. دو نمونه از این نامه ها را که در تاریخ های 16 و 17 اردیبهشت 42 نگاشته شده در پی می ‏آید:

بسم الله الرحمن الرحیم‏

حضور شریف حضرات علمای اعلام و حجج اسلام و فقهای عظام- دامت برکاتهم و علت کلمتهم‏

تلگراف محترم مبنی بر تأسف و تأثر از فاجعه عظیمه وارد بر اسلام و مسلمین، و اعلام پشتیبانی از حوزه مقدسه و مقاصد شرعیه که جمیع علمای اسلام و طبقات مسلمین در آن شریک هستند، موجب تشکر گردید.

بدیهی است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته، اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد که خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام ضروری اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدی در دست است که دستگاه جبار، به حکم الزام و خباثت ذاتی، در صدد هَدْم اساس است. حمله مسلحانه به مرکز فقاهت و هَتْک مراجع و فقهای اسلام و حبس و زجر شاگردان مکتب اسلام و اهانت به قرآن کریم و سایر مقدسات مذهبی، نمونه بارز آن است. اعلام به تساوی حقوق زن و مرد از هر جهت، الغای اسلام و رجولیت از منتخَب و منتخِب و الغای اسلام و رجولیت از شرایط قضات، نمونه ظاهر دیگری است. سختگیری کردن و اجحاف نمودن به حجاج بیت الله الحرام، و در مقابل، وسایل فراهم نمودن و تسهیل نمودن برای مسافرت چند هزار نفر عمال اسرائیل به لندن برای توطئه بر ضد اسلام، و به آنها اسم مذهب گذاشتن (چنانچه [در] بعضی روزنامه‏ ها [ست‏]، که حتماً تحت نظر سازمانهای دولتی و به دیکته‏ آنهاست) یکی دیگر از نمونه‏های انحراف دستگاه جبار است. تخفیف در کرایه طیاره و به هر مسافری از فرقه ضالّه  پانصد دلار ارز دادن نمونه دیگری است. زمزمه «تغییر خط» که اخیراً بار دیگر آغاز شده، و زمزمه ‏های دیگر، که ذکر آن اکنون صلاح نیست، و تعبیرهای بسیار ننگینی که در نطق های مبتذلشان شده و می‏ شود، یکی دیگر از همان نمونه ‏هاست. اینها و امثال اینهاست که این جانب را به وحشت انداخته. و برای من جای شبهه نیست که سکوت در مقابل دستگاه جبار علاوه بر هَدْم اسلام و مذهب تشیع، نابودی با ننگ است ....

امروز مسلمین، و خصوصْ علمای اعلام، در مقابل خدای تبارک و تعالی مسئولیت بزرگی دارند. با سکوت ما نسل های آتیه إلی الأبد در معرض ضلالت و کفر هستند و مسئول آن ما هستیم. خطر اسرائیل و عمال ننگین آن، اسلام و ایران را تهدید به زوال می‏ کند. من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم. و از علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین انتظار دارم که با تشریک مساعی، قرآن و اسلام را از خطری که در پیش است نجات دهند. و از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و علمای اسلام را خواستارم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‏

(صحیفه امام؛ ج‏ 1، ص: 220 - 222)

 زمان: 17 اردیبهشت 1342/ 13 ذی الحجه 1382

موضوع: سوء نیت دستگاه جبار نسبت به احکام اسلام‏

مخاطب: علما و روحانیون کرمان‏

بسم الله الرحمن الرحیم‏

13 شهر ذی الحجة الحرام 82

خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام کرمان - دامت برکاتهم و علت کلمتهم‏

محترما به عرض می ‏رساند، لازم است از اقدامات حضرات آقایان در اعلای کلمه حق و ابطال باطل تشکر کنم و توفیق و تأیید علمای اعلام را در دفاع از حریم مقدس قرآن و اسلام از خداوند تعالی مسألت نمایم‏.

لازم است تذکر دهم که دستگاه جبار نسبت به احکام مقدسه اسلام سوء نیت دارد. رجوع به اعمال ناشایسته و نطق های آنها در هر فرصت این حقیقت اسفناک را واضح می‏ کند. کراراً در بیانات خود گفته ‏اند و اعلام نموده‏ اند، تساوی حقوق زن و مرد را که در اثر آن چندین حکم ضروری محو خواهد شد. اخیراً وزیر دادگستری در طرح خود قید رجولیت و اسلام را از شرایط قضات الغا نمود. دستگاه جبار وسایل اجتماع فرقه ضالّه عمال اسرائیل را در لندن فراهم نمود. و به طوری که در بعض روزنامه‏ ها منتشر شد به هر یک از دو هزار نفر مسافر یا بیشتر پانصد دلار ارز داد و در قیمت بلیط هواپیما هر نفری را قریب هزار و دویست تومان تخفیف دادند تا جلسه ضد اسلامی را تشکیل دهند و آنها را به عنوان فرقه مذهبی معرفی کردند.

لازم است علمای اعلام متذکر شوند که با جزئی غفلت و اهمال، اسلام و مملکت اسلامی از دست خواهد رفت؛ و با وحدت کلمه مسلمین خصوصا علمای اعلام، خطر مرتفع خواهد شد. باید آقایان جدیت کنند در تحصیل وحدت کلمه، و در تذکر به طبقات مسلمین. و از خطرهای بزرگی که متوجه اسلام است آنها را آگاه کنند. این جانب مصمم هستم که با تمام قوا از اعمال خلاف اسلامی دستگاه جبار جلوگیری کنم، و به خواست خدای متعال پیروزی نهایی با ماست؛ و کَلِمةُ الله هِیَ العُلیا. 

اینک دستگاه فاسد جار با هر وسیله به هتک و تهدید و ارعاب ما دست زده است و از هیچ جنایتی خودداری نمی ‏کند. برای به هم زدن حوزه علمیه به نفع اسرائیل فعالیت می‏ کند. با اسرائیل در مقابل دول اسلامی پیمان بسته یا می‏ خواهد ببندد. امروز روزی نیست که مسلمین در مصالح اسلام و خودشان نظر نداشته باشند، و نسبت به خطرهای محتمله بی‏ تفاوت باشند. تکلیف بر علمای اعلام- کثّر الله أمثالهم- بیشتر متوجه است. آنها کفیل ایتام آل محمد- صلی الله علیه و آله و سلم- می‏ باشند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‏

(صحیفه امام؛ ج ‏1، ص 223 - 224)

انتهای پیام /*