سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (وظایف نمایندگان مجلس)

اهمیت مجلس شوراى اسلامى و بیان وظایف نمایندگان مجلس

کد : 53638 | تاریخ : 06/03/1360

امام خمینی در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت مجلس شورای اسلامی به بیان وظایف نمایندگان پرداختند که سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل است:
الگو بودن مجلس براى ملت، لزوم حق مدارى هنگام نظر دادن، تدریجى بودن فساد و تباهى، لزوم وجود کمال تفاهم در مجلس، اهمیت مجلس و مصوّبات آن، شخص پرست نبودن و اسلام خواهى ملت، توصیه به نویسندگان جهت کنترل قلمها، لزوم قدرشناسى از اسلام و روحانیت، ضرورت پایبندى همه به قانون، هواى نفس، منشأ تمام دعواها (صحیفه امام؛ ج 14، ص 365-380)

انتهای پیام /*