نامه به آقاى عباس واعظ طبسى (حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوى)

تأکید بر اهمیت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوى

کد : 53745 | تاریخ : 17/03/1367

امام خمینی در نامه ای به آقای عباس واعظ طبسی بر اهمیت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوی تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص 59-61)

انتهای پیام /*