صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 30801 | تاریخ : 12/08/1397

 

صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر ششم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.از دیدگاه امام خمینی (س)، اسلام دین تمامی ابناء بشر است، پس اعتقاد به ارزشهای اسلامی مبین نوعی احساس مسئولیت نسبت به جامعه جهانی است؛ لذا مخاطب انقلاب اسلامی، ملتها هستند و هدف آگاهی دادن به آنها است؛ این اثر در هشت فصل: صدور انقلاب ویژگی اجتناب ناپذیر انقلاب اسلامی، اندیشه و عزم راسخ در جهت صدور انقلاب، عوامل، شرایط و شیوه های صدور انقلاب، دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی، هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی، و صدور انقلاب تنظیم شده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام /*