مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

کد : 56918 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن مقاصدی است:‏


‎[[page 73]]‎

‎ ‎

‎[[page 74]]‎

انتهای پیام /*