مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد هشتم در «طمع» و ضد آن است که «یاس» است

کد : 56966 | تاریخ : 14/06/1395

‏و در آن دو فصل است.‏

‎[[page 193]]‎

انتهای پیام /*