مشخصات کتاب

کد : 59186 | تاریخ : 30/04/1395

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

 

 

 

 

 

 

     کد/ م 459

‏ ‏

Transparent

‏ ‏

 ‎ ‎

سرالصلوة (معراج السالکین و صلوةالعارفین) 

نویسنده: حضرت امام  خمینی(س)‏ ‏

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی(س)

چاپخانه: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ شانزدهم:  1392 / 5000 نسخه 

قیمت:  10000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                  ‏‏  ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                      0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش:  0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                      0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                      0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini‎‎.ir‎

‎[[page IV]]‎

انتهای پیام /*