احکام نماز

احکام نماز (شکیّات)

کد : 59235 | تاریخ : 08/06/1395

‏شکیات نماز 23 قسم است: هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل‏‎ ‎‏می کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است.‏

‎ ‎

‎[[page 183]]‎

انتهای پیام /*