تنزیل العلل التشریعیة علی التکوینیة

کد : 31050 | تاریخ : 01/05/1390

این رسالۀ کوتاه به بحث و نقد پیرامون نظریۀ آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی می پردازد.

انتهای پیام /*