کتاب طهارت

غسل جنابت

کد : 59340 | تاریخ : 11/05/1395

غسل جنابت

‏و سخن در سبب جنابت، احکام جنب و واجبات غسل است.‏

‎ ‎

‎[[page 44]]‎

انتهای پیام /*