فروع علم اجمالی

کد : 31063 | تاریخ : 20/12/1389

این رساله فقهی که در ضمن تدریس همین بحث، نگاشته شده است، به بحث دربارۀ شکهای واقع در نماز می پردازد.

انتهای پیام /*