مقالۀ اولی (مقدّمات نماز)

مقالۀ اولی (مقدّمات نماز)

کد : 59634 | تاریخ : 30/04/1395

مقالۀ اولیٰ در مقدمات نماز است و در آن چند فصل است

 

[[page 34]]

انتهای پیام /*