اجازه نامه

اجازه نامه به آقای زین العابدین ذوالفقاری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه

کد : 68743 | تاریخ : 02/03/1340

اجازه نامه

‏زمان: 2 خرداد 1340 / 8 ذی الحجه 1380‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: ‏‏اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏ذوالفقاری اصفهانی، زین العابدین‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مخفی نماند که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ زین العابدین‏‎ ‎‏ذوالفقاری اصفهانی ـ دامت تأییداته ـ که از فضلای محترم و مروجین احکام اسلام و‏‎ ‎‏مورد وثوق و موصوف به صلاح و سداد هستند، از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور‏‎ ‎‏حسبیه و شرعیه که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ از‏‎ ‎‏مختصات فقیه جامع الشرایط فتوا است؛ پس برای ایشان است تصدی امور مذکوره با‏‎ ‎‏مراعات احتیاط؛ و نیز جناب ایشان مجازند در اخذ سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و‏‎ ‎‏سهم سادات عظام و ایصال سهم سادات به محل مقرر آن و صرف سهم مبارک‏‎ ‎‏امام ـ علیه السلام ـ در اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد و میانه روی، و ایصال بقیه را نزد‏‎ ‎‏حقیر برای صرف در حوزۀ علمیه.‏

‏     «و اوصیه بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی‏‎ ‎‏والتمسک بعروة الاحتیاط؛ و ارجو منه ـ ایّده الله تعالی ـ ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛‏‎ ‎‏والسلام علیه و رحمة الله .‏

‎ ‎‏به تاریخ 8 شهر ذی الحجة الحرام 1380‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎

‎[[page 51]]‎

انتهای پیام /*