اجازه نامه

اجازه نامه به همسر و فرزندشان جهت مسافرت به عراق

کد : 68799 | تاریخ : 27/10/1341

اجازه نامه

‏زمان: 27 دی 1341 / 20 شعبان 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏مسافرت همسر و فرزند امام خمینی‏

‏     ‏‏اینجانب سید روح الله مصطفوی شناسنامه 2744 صادره از شعبه 2 کمره فرزند سید‏‎ ‎‏مصطفی به موجب این ورقه اجازه می دهم که عیال اینجانب خدیجه ثقفی شناسنامه‏‎ ‎‏شماره 4910 صادره تهران فرزند محمد ثقفی به اتفاق فرزندشان سید مصطفی‏‎ ‎‏مصطفوی به عراق مسافرت نمایند، و این ورقه اجازۀ اینجانب جهت مسافرت مشارٌالیها‏‎ ‎‏نافذ و معتبر است.‏‎[1]‎

‏روح الله المصطفوی‏

‏     ‏‏1474 / 27 / 10 / 41 صحت امضای حضرت آیت الله آقای حاج سید روح الله مصطفوی شناسنامه شماره‏‎ ‎‏2744 صادره حوزه 2 کمره که در دفتر گواهی معین و در این ورقه به علامت × نمایانده شده است‏‎ ‎‏گواهی می شود.‏

‏سردفتر شماره 7 قم‏

‎[[page 131]]‎

  • ـ به موجب قوانین، چون مسافرت خانمها به خارج از کشور، منوط به رضایت و اعلام موافقت همسران آنهاست، امام با دستخطی موافقت خود را با سفر همسر خویش به زیارت عتبات عالیات به اتفاق فرزندشان آقای سید مصطفی خمینی اعلام داشته است.

انتهای پیام /*