پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء آقای محمد علی گرامی در مورد فرقه بهائیت

کد : 68860 | تاریخ : 03/07/1395

پاسخ استفتاء

‏زمان: خرداد 1342 / محرّم 1383‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏پاسخ استفتاء در مورد فرقۀ بهائیت‏

‏سؤال کننده: گرامی قمی، محمدعلی‏

‏ [‏‏پیشگاه مبارک جناب مستطاب حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ متّع الله ‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه‏

‏مستدعی است حکم فرقۀ بهاییه را از نظر شرع انور در جهت ازدواج با مسلمانان ـ زن دادن و زن گرفتن ـ‏‎ ‎‏و همچنین در جهت طهارت و نجاست و خصوصاً وارد شدن آنها به حمامهای مسلمانان روشن‏‎ ‎‏فرمایید. ممنون می شویم. الداعی محمدعلی «گرامی» القمی‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     این طایفۀ ضالّه، کافر و نجس هستند و ازدواج با آنها جایز نیست و به حمام مسلمین‏‎ ‎‏نباید وارد شوند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

‎[[page 237]]‎

انتهای پیام /*