نامه

نامه به آقای علی عزیز پور (وجوه شرعی)

کد : 68931 | تاریخ : 01/05/1343

اجازه نامه

‏زمان: 1 مرداد 1343 / 13 ربیع الاول 1384‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: ‏‏عزیزپور، علی‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب عمدة الاخیار آقای حاج سید علی عزیزپور ـ ایّده الله تعالی‏

‏     ان شاءالله موفق باشید، ضمناً مبلغ سه هزار و پانصد و پنجاه تومان بابت سهم سادات‏‎ ‎‏عظام و سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ به وسیله‏‎ ‎‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید احمد زنجانی ـ دامت برکاته ـ واصل‏‎ ‎‏گردید و چنانچه جناب ایشان اظهار می فرمایند وعده داده اند که اگر وسایل حمام محل‏‎ ‎‏درست شد و از راه دیگر مثل خیرات و زکوات نشد تتمیم شود، این مبلغ سهم مبارک‏‎ ‎‏امام را برای تتمیم حمام ارجاع کنند، اینجانب میزان این مطلب را قبول نمودم، در موقع‏‎ ‎‏مذکور به وسیله معظم له اطلاع دهید تا وجه ارجاع شود. والسلام علیکم.‏

‏13 شهر ربیع الاول 84‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎[[page 357]]‎

انتهای پیام /*