نامه

نامه به آقای سید نورالدین هندی (احوالپرسی از بستگان)

کد : 68974 | تاریخ : 01/03/1344

نامه

‏زمان: 1 خرداد 1344 / 20 محرّم 1385‏

‏مکان: ‏‏ترکیه، بورسا‏

‏موضوع: ‏‏اعلام سلامتی و احوالپرسی از بستگان‏

‏مخاطب: ‏‏هندی، سید نورالدین‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏20 محرّم الحرام 1385‏

‏حضرت مستطاب آقای هندی‏‎[1]‎‏ ـ دام عمره‏

‎ ‎‏     به عرض عالی می رساند، مرقومۀ محترم چندی پیش واصل و موجب مسرت گردید.‏‎ ‎‏سلامت و سعادت جنابعالی و بستگان را از خداوند تعالی مسئلت می نماید، و حالت‏‎ ‎‏اینجانب بحمدالله تعالی خوب است و هیچ نگرانی ندارم. و جنابعالی و سایر اقوام نگران‏‎ ‎‏نباشید، حال من اینجا شاید از ایران هم بهتر باشد. در صورت امکان گاهی از سلامت‏‎ ‎‏خودتان و خویشاوندان مستحضرم فرمایید. خدمت همه خصوصاً همشیرۀ‏‎[2]‎‏ مکرمه‏‎ ‎‏سلام می رسانم و سلامت همه را از خداوند تعالی مسئلت می نمایم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏مصطفی بحمدالله سالم و سلام ابلاغ می نماید.‏

‎ ‎

‎[[page 441]]‎

  • ـ برادر کوچک امام خمینی.
  • ـ «آغازاده خانم»؛ خواهر امام خمینی.

انتهای پیام /*