نامه

نامه به آقای محمد علی گرامی (عمل به وظایف الهی)

کد : 69108 | تاریخ : 03/07/1395

نامه

زمان: 14 بهمن 1346 / 4 ذی القعده 1387

مکان:  نجف

موضوع: لزوم حفظ حیثیت علم و اسلام و عمل به وظایف الهیه

مخاطب: گرامی، محمدعلی

‏بسمه تعالی‏

‏لیله 4 ذی القعده 87‏

‏     معروض می دارد مرقوم شریف که حاکی از عواطف جنابعالی و سلامت مزاج‏‎ ‎‏شریف بوده موجب تشکر گردید. حُسن ظن آقایان، اینجانب را امیدوار می کند. امید‏‎ ‎‏است خداوند تعالی با این حُسن ظنها با اینجانب رفتار فرماید. اوضاع به نظر اینجانب مهم‏‎ ‎‏نیست و خداوند رب البیت است ما باید به تکلیف خود عمل کنیم نتیجه حاصل شود یا‏‎ ‎‏نشود به ما مربوط نیست با خود او است. آنچه به ماها مربوط است حفظ حیثیت علم و‏‎ ‎‏اسلام و عمل به وظایف الهیه. دعا فرمایید همه موفق شویم. امید است خداوند تعالی همه‏‎ ‎‏را به این امر آشنا فرماید. وجود و عدم شهریه، باز بودن و نبودن منزل، رسیدن یا نرسیدن‏‎ ‎‏وجوه، هیچ اهمیتی ندارد؛ بلکه اینها امتحاناتی است که باید با کمال صبر از عهده برآییم‏‎ ‎وَالله ُ مِنْ وَرائهِمْ مُحیطٌ‎[1]‎‏ از این دنیا چیزی نمانده است که انسان وقت را صرف تأسف از‏‎ ‎‏فقدان آن کند. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

[[page 167]]

  • ـ سورۀ بروج، آیۀ 20: «خدا از همه سو بر آنها احاطه دارد».

انتهای پیام /*