نامه

نامه به آقای محمد یزدی (اجازه صرف وجوه)

کد : 69119 | تاریخ : 05/03/1347

نامه

زمان: 5 خرداد 1347 / 28 صفر 1388

مکان:  نجف 

موضوع: اجازۀ صرف وجوه

مخاطب: یزدی، محمد

‏بسمه تعالی‏

‏28 صفرالخیر 88‏

‏خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای یزدی ـ دامت افاضاته‏

‏     مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به آقای‏‎ ‎‏علمی که در سیرجان تشریف دارند، مجازند نصف وجوه را در آنجا صرف کنند و‏‎ ‎‏نصف دیگر را برسانند. راجع به مطلب دیگری که مرقوم شده بود تاکنون راه حل‏‎ ‎‏بی محذوری به نظر نرسانده اند و آنچه گفته شده است غیر صحیح بوده. امید است‏‎ ‎‏خداوند تعالی اصلاح فرماید. اینجانب با علاقۀ زیادی که به حوزۀ محترمه دارم و خدمت‏‎ ‎‏به آنجا را لازم می دانم مع ذلک راهی که بتوان ـ بی مزاحمت به آقایان ـ انجام داد، نبوده‏‎ ‎‏است، «و اِلی الله التکلان». از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

[[page 181]]

انتهای پیام /*