نامه

نامه به آقای اشرفی اصفهانی (اجازه شرعیه)

کد : 69210 | تاریخ : 03/07/1395

نامه

زمان: 25 تیر 1349 / 12 جمادی الاول 1390

مکان:  نجف

موضوع: اجازۀ شرعیه

مخاطب: اشرفی اصفهانی، عطاءالله ـ کرمانشاه

‏بسمه تعالی‏

‏12 ج1 90‏

‏خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج آقا عطاءالله ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     مرقوم شریف واصل گردید. در این مواقع آنچه مطلوب است و موافق رضای‏‎ ‎‏خداوند متعال، حفظ حیثیت روحانیت و عمل به وظیفه با کمال متانت و عقل؛ و بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی امثال جنابعالی و سایر دوستان اینجانب، متوجه این مطالب هستند و خواهند بود.‏

‏راجع به اشخاصی که مراجعه می کنند برای اجازه به ارحام یا اهل علم، هر نحو صلاح‏‎ ‎‏دانستید عمل فرمایید. البته حتی الامکان از ثلث متجاوز نشود ولی اگر مواردی بود که‏‎ ‎‏صلاح است بیشتر اجازه داده شود یا قبول عمل شود مختارید. چنانچه مجازید در کمک‏‎ ‎‏به بعض اهل علم و غیره به هر نحو صلاح است. از جنابعالی امید دعای خیر برای حُسن‏‎ ‎‏عاقبت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مرقوم دیگر جنابعالی که قبلاً مرقوم شده بود واصل شد. اشخاصی که مراجعه می کنند‏‎ ‎‏که وجوه خود را یا مقداری از آن را خودشان داده اند، مسئله را به آنها بفهمانید‏‎ ‎‏که نمی توانند سرخود صرف کنند؛ و اگر صرف کردند محسوب نمی شود. لکن شما آنچه‏‎ ‎‏قبلاً که مسئله را نمی دانسته اند‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ داده اند، آنها را قبول نموده و ابراء فرمایید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

[[page 281]]

انتهای پیام /*